K E N H D U L I E U . C O M

Loading

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH NẾN NHẬT BẮT ĐỈNH BẮT ĐÁY KHÔNG THỂ BỎ QUA - KỸ THUẬT TRADE

{tocify}video hướng dẫn của Blockchain Dream

Những mẫu nến bắt đỉnh bắt đáy không thể bỏ qua - Trong bộ video học trading từ A-Z - Nguồn Blockchain Dream.

Mẫu những bộ nến thường gặp

Nến song kiếm:

Engulfing (Nhấn chìm)

Dark Cloud Cover (mây đen che phủ) Piercing (Xuyên thấu)

Nến sao trời:

Evening Star (Sao hôm)

Morning Star (Sao mai)

Nến bà bầu: (Harami)

1. Engulfing

 

2. Dark Cloud Cover

3. Piercing

4. Evening Star

5. Morning Star

6. Harami
                                            Nguồn : Blockchain Dream + hình ảnh: cophieu68

Post a Comment

Previous Post Next Post