K E N H D U L I E U . C O M

Loading

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

 2021 Kenhdulieu.com ©

Bảo lưu mọi quyền. Không được sao chép, lưu trữ phần nào của trang web này trong cơ sở dữ liệu trên máy tính hoặc công bố dưới bất kỳ hình thức nào, theo phương thức điện tử, cơ khí, bằng cách sao chụp hoặc ghi âm bằng bất cứ cách nào khác mà không có sự cho phép trước của bên phát hành.


1. Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm

Thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng các thông tin trên trang web Kenhdulieu.com là chính xác tại thời điểm công bố. Tuy nhiên, Kenhdulieu.com có quyền thay đổi mà không cần báo trước.

Nội dung của trang web Kenhdulieu.com chỉ dành cho những cá nhân tổ chức có đầy đủ pháp lý chịu trách nhiệm trước pháp luật vì vậy mọi hành động của các cá nhân và tổ chức về tài chính của chính mình thì sẽ tự chịu trách nhiệm - trang web Kenhdulieu.com chỉ có trách nhiệm chia sẻ thông tin đến tất cả mọi người.


2. Cookie

Trang web Kenhdulieu.com sử dụng các cookie. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được một trang internet cài vào máy tính cá nhân, máy tính bảng hoặc điện thoại di động. Chúng tôi sử dụng các cookie để cải thiện trang web của chúng tôi cũng như giám sát lưu lượng truy cập web. Bằng cách này, chúng tôi có thể xem số lượng người đã truy cập trang web của chúng tôi trong một khoảng thời gian cụ thể. Kenhdulieu.com chỉ sử dụng những dữ liệu kết hợp không thể bị theo dõi đến bất kỳ máy tính cá nhân hoặc cá nhân cụ thể nào. Tất nhiên, bạn có thể vô hiệu hóa việc sử dụng cookie.


Lưu ý: Nếu bạn vô hiệu hóa cookie thông qua trình duyệt của mình, một số dịch vụ hoặc tính năng nhất định của trang web Kenhdulieu.com có thể không hoạt động một cách tối ưu được.