K E N H D U L I E U . C O M

Loading

CHƯƠNG 2. CÁCH ĐỌC BIỂU ĐỒ NẾN - NHỮNG MẪU NẾN CĂN BẢN

{tocify}

video hướng dẫn của Blockchain Dream

Những mẫu nến đơn thường gặp:


1. STANDAR – Nến tiêu chuẩn


01-nhung-mau-nen-can-ban-kenhdulieu

2. MARUBOZU


02-nhung-mau-nen-can-ban-kenhdulieu
03-nhung-mau-nen-can-ban-kenhdulieu
04-nhung-mau-nen-can-ban-kenhdulieu

3. SPINNING TOPS


05-nhung-mau-nen-can-ban-kenhdulieu
06-nhung-mau-nen-can-ban-kenhdulieu

4. HAMMER – Nến búa


07-nhung-mau-nen-can-ban-kenhdulieu
08-nhung-mau-nen-can-ban-kenhdulieu
09-nhung-mau-nen-can-ban-kenhdulieu

5. INVERTED HAMMER – Búa ngược


10-nhung-mau-nen-can-ban-kenhdulieu

6. HANGING MAN – Nến người treo cổ


11-nhung-mau-nen-can-ban-kenhdulieu
12-nhung-mau-nen-can-ban-kenhdulieu
13-nhung-mau-nen-can-ban-kenhdulieu

7. SHOOTING STAR – Sao băng


14-nhung-mau-nen-can-ban-kenhdulieu
15-nhung-mau-nen-can-ban-kenhdulieu

8. DOJI


16-nhung-mau-nen-can-ban-kenhdulieu
17-nhung-mau-nen-can-ban-kenhdulieu

9. STAR DOJI


18-nhung-mau-nen-can-ban-kenhdulieu

10. DRAGONFLY DOJI – Doji chuồn chuồn


19-nhung-mau-nen-can-ban-kenhdulieu
20-nhung-mau-nen-can-ban-kenhdulieu

11. LONG LEGGED DOJI


21-nhung-mau-nen-can-ban-kenhdulieu
22-nhung-mau-nen-can-ban-kenhdulieu


12. GRAVESTONE DOJI – Doji bia mộ


23-nhung-mau-nen-can-ban-kenhdulieu

24-nhung-mau-nen-can-ban-kenhdulieu

13. WINDOWS (GAPS) – Khoảng trống


25-nhung-mau-nen-can-ban-kenhdulieu
26-nhung-mau-nen-can-ban-kenhdulieu

Nguồn : Blockchain Dream + hình ảnh: cophieu68

Post a Comment

Previous Post Next Post