K E N H D U L I E U . C O M

Loading

13 NGUYÊN TẮC NGHĨ GIÀU LÀM GIÀU – THINK AND GROW RICH - NAPOLEON HILL

Think-and-Grow-Rich-by-Napoleon-Hill
13 Nguyên Tắc Nghĩ Giàu Làm Giàu – Think And Grow Rich là cuốn sách khá thực tế và không mang tính hư cấu, mục đích của nó là truyền tải sự thật phổ quát nhất tới những ai sẵn sàng có thể học không chỉ về những điều cần thực hiện, mà còn là cách thức thực hiện – đồng thời có được sự cổ vũ cần thiết để bắt đầu.

Dù thành công hay giàu có thì tất cả đều bắt đầu từ một ý tưởng.

Thành công sẽ đến với những ai có SUY NGHĨ THÀNH CÔNG – thật bại sẽ đến với những ai thờ ơ với bản thân và cho phép mình trở thành người có SUY NGHĨ THẤT BẠI

Ý tưởng chỉ có sức mạnh khi chúng được gắn với mục đích rõ ràng, bền bỉ và mong muốn cháy bỏng biến chúng thành hiện thực, tiền bạc hay những mục tiêu cụ thể khác.


Think-and-Grow-Rich-by-Napoleon-Hill

Nội dung cuốn sách bao gồm 13 nguyên tắc chính như sau:


NGUYÊN TẮC 1: MONG MUỐN


NGUYÊN TẮC 2: NIỀM TIN


NGUYÊN TẮC 3: TỰ ÁM THỊ


NGUYÊN TẮC 4: KIẾN THỨC CHUYÊN SÂU


NGUYÊN TẮC 5: TRÍ TƯỞNG TƯỢNG


NGUYÊN TẮC 6: KẾ HOẠCH CÓ TỔ CHỨC


NGUYÊN TẮC 7: RA QUYẾT ĐỊNH


NGUYÊN TẮC 8: KIÊN TRÌ


NGUYÊN TẮC 9: SỨC MẠNH CỦA NHÓM TRÍ TUỆ ƯU TÚ


NGUYÊN TẮC 10: BÍ MẬT CỦA CHUYỂN HOÁ TÌNH DỤC


NGUYÊN TẮC 11: TIỀM THỨC


NGUYÊN TẮC 12: BỘ NÃO


NGUYÊN TẮC 13: GIÁC QUAN THỨ 6


PHẦN KẾT: LOẠI BỎ SÁU BÓNG MA SỢ HÃI


Nếu có điều kiện bạn nên mua sách giấy để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản . xin cám ơn.

Bạn tải sách Ebook PDF 


BẢN ORIGINAL

Kenhdulieu tổng hợp

Post a Comment

Previous Post Next Post