K E N H D U L I E U . C O M

Loading

CHUƠNG 6. ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG MA - MOVING AVERAGEĐường trung bình động MA là gì?


*MA là viết tắt của Moving Average

*Là 1 cách để làm mượt đường giá của đồ thị. Đơn giản hóa hoạt động

của giá theo thời gian bằng đồ thị đường.

*MA được xác định bằng cách lấy trung bình giá đóng của của N cây nến trong 1 khung giờ nhất định.

Công thức: Ví dụ khung thời gian 30 phút
Cộng các giá đóng cửa của N cây nến 30 phút trước đó/N

Các loại đường trung bình động MA


Có nhiều loại đường trung bình động (moving average – MA).

Hai loại phổ biến nhất:
• Trung bình động giản đơn – Simple Moving Average (SMA)
• Trung bình động hàm mũ – Exponential Moving Average (EMA)

Đường trung bình động SMA


kenhdulieu.com-duong-trung-binh-dong-sma


Đường trung bình động SMA


kenhdulieu.com-duong-trung-binh-dong-sma-1


Sử dụng đường trung bình động MA để xác định xu hướng


kenhdulieu.com-duong-trung-binh-dong-sma-2


Sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướngkenhdulieu.com-duong-trung-binh-dong-sma-3


Sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướngkenhdulieu.com-duong-trung-binh-dong-sma-4


Ứng dụng sự giao cắt của MA trong giao dịchkenhdulieu.com-duong-trung-binh-dong-sma-5

kenhdulieu.com-duong-trung-binh-dong-sma-6

                                                                                
                                                                                Nguồn : Blockchain Dream

Post a Comment

Previous Post Next Post