K E N H D U L I E U . C O M

Loading

CHƯƠNG 5. LÝ THUYẾT CUNG CẦU - KHÁNG CỰ VÀ HỖ TRỢ LÀ GÌ - CÁCH XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG GIÁSupply Demand là gì?

Supply demand hay còn gọi là lý thuyết cung cầu. Đó là đi tìm những vùng giá xảy ra tranh chấp giữa bên mua và bên bán. Khiến cho giá có thể tang mạnh hoặc giảm mạnh.

Vùng Supply hay còn gọi là vùng cung, ở tại đây người bán chiếm nhiều hơn người mua khiến giá có thể đi xuống.

Vùng Demand hay còn gọi là vùng cầu, ở đây áp lực mua rất mạnh khiến cho giá được đẩy lên.


Kháng cự hỗ trợ là gì?Xác định vùng kháng cự hỗ trợKháng cự chuyển thành hỗ trợHỗ trợ chuyển thành kháng cựTrend Line xu hướng giá là gì?

• Các điểm hỗ trợ có mức giá tăng lên, báo hiệu nhu cầu ngày càng tăng. 

=> Thể hiện 1 xu hướng tăng.

==> Các điểm hỗ trợ sẽ hình thành 1 trend tăng (Up trend)

• Các điểm kháng cự có mức giá giảm, báo hiệu nhu cầu ngày càng giảm. 

=> Thể hiện 1 xu hướng giảm.

==> Các điểm kháng cự sẽ hình thành 1 trend giảm (Down trend).
Giai đoạn Retest giá. Giai đoạn phân vân của NĐT


                                                                                Nguồn : Blockchain Dream

Post a Comment

Previous Post Next Post